Čerpanie odpadových vôd

Prvky aktívnej ochrany proti spätnému vzdutiu prečerpávajú odpadovú vodu do kanalizácie cez slučku vo výtlakovom potrubí, ktorá leží a je vedená až nad úrovňou spätného vzdutia. Tým je ohrozené miesto chránené proti vnikaniu vzdutej vody. ACO dodáva prvky aktívnej ochrany plastové, nerezové, liatinové a betónové.

Dôležité skutočnosti, ktoré je nutné vziať do úvahy pri navrhovaní aktívnej ochrany proti spätnému vzdutiu:

  • aktívnu ochranu proti spätnému vzdutiu je možné použiť pre odvodnenie priestorov, ktoré ležia nad i pod úrovňou kanalizácie
  • v prípade spätného vzdutia z kanalizácie je možné odtok behom spätného vzdutia ďalej používať
  • aktívna ochrana sa spravidla používa pre ochranu vyšších materiálnych hodnôt

Rozdelenie prvkov aktívnej ochrany proti spätnému vzdutiu:

Podľa odtekajúcej odpadovej vody (resp. vhodnosti použitia) je možné spätné uzávery rozdeliť do dvoch základných skupín:

  • pre odpadové vody bez fekálií (šedá voda)

SINKAMAT® – prečerpávajúce zariadenia pre umiestenie nad/pod podlahou nízko položených objektov

  • pre odpadové vody obsahujúce fekálie (čierna voda)

prečerpávajúce zariadenie MULI® dodávame v prevedení jedno- alebo dvojčerpadlovom (mono/duo)

MULI®-MINI – prečerpávajúce zariadenia pre odčerpávanie väčšieho množstva splaškovej vody (práčovne, sprchy), umiestnenie nad podlahou

UST a SAT – ponorné čerpadlá na čistú a splaškovú vodu, vhodné pre mobilné a stacionárne použitie (vyprázdňovanie kúpalísk, zberných nádrží...)

             MULI®-STAR – malé prečerpávajúce zariadenie pre použitie pri nízko položených objektoch (WC, kúpeľní)

              MULI®-PE – malé prečerpávajúce zariadenie pre použitie pri nízko položených objektoch, kde je na základe výšky čerpania požadovaný väčší výkon čerpadla

              MULI®-PRO – prečerpávajúce zariadenie pre použitie vo verejnej a komerčnej sfére (hotely, školy…)

 

 

 

  •               MULI®-MAX – kompletná čerpacia stanica pre odvodnenie povrchu a nízko položených objektov v súkromnej a komerčnej sfére
  •