Poklopy a kryty šácht

Jedná se o kruhový celoliatinový poklop s vnútorným priemerom 605 mm z tvárnej liatiny s vetracími otvormi alebo bez vetracích otvorov a s možnosťou vlastného znaku. Poklop je samonivelizačný s nastavením výšky od 160 mm do 220 mm a je určený pre inštaláciu v jednej rovine so živicovým povrchom vozovky ako kryt kanalizačných šácht.

Systémové výhody:

 • jednoduchá a rýchla montáž
 • vhodné pre opravy aj pre novostavby
 • dlhá životnosť bez nutnosti opráv
 • vysoká odolnosť voči korózii z
  odpadových vôd a z posypových
  prostriedkov
 • vysoká pevnosť v tlaku a ťahu
 • 85% zaťaženia na šachtu prenáša
  okolitá konštrukcia komunikácie
  mimo skruž, iba 15% zaťaženia
  prenáša samotná konštrukcia šachty
 • nie sú potrebné maltové špáry
 • polovičná hmotnosť oproti klasickým
  poklopombezúdržbová, bezskrutková, 
  dopravne bezpečná aretácia
 • tlmiaca vložka v ráme poklopu – 
  opotrebováva sa dosadacia plocha
  poklopu a nie rámu (poklop je možné
  vymeniť rýchlejšie ako rám)

Triedy zaťaženia: D400 kN (podľa STN EN 124)

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5abXjKmj1Dk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>