Drenážne systémy

Pre drenážovanie zvislých konštrukcií obytných domov sa vďaka svojej konštrukcii a stabilite uplatnia drenážne systémy FF-Drän, Opti-drän® alebo Strasil®. FF-Drän je ekonomické riešenie odvodnenia. Jedná sa o flexibilnú drenáž, ktorá sa dodáva v kotúčoch.
Komfortnejším a spoľahlivejším riešením je drenáž Opti-drän®, dodávaná vo forme 2,5 metrových tyčí. Súčasťou ponúkaného drenážneho systému sú drenážne šachty Opti-control®, ktoré zaisťujú maximálny komfort a životnosť celého systému. K drenážovaniu zvislých konštrukcií je možné použiť aj viacúčelový systém Strasil®, ktorý je dodávaný v 6 metrových tyčiach tunelového prierezu. Strasil® je vyrábaný ako čiastočne drenážne potrubie s perforáciou 220° alebo 120° po obvode rúry.

Pri drenážovaní komunikácií alebo železničných tratí je nutné uvažovať s vysokým zaťažením, ktoré je prenášané na drenážnu rúru. Preto je potrebné v tomto odvetví uvažovať o inštalácii rúr s vysokou pevnosťou, ako napríklad Strabusil®.