Mostné odvodnenie

Na mostoch je väčší potenciál ohrozenia účastníkov cestnej prevádzky. Samotné mostné konštrukcie musia byť dobre chránené a musia rýchlym a spoľahlivým spôsobom  odviesť z komunikácie vodu tak, aby sa zabránilo vzniku aqua-planingu a poľadovice. Mostné odvodňovače musia byť dopravne bezpečné (rošt spojený s rámom, zaťaženie D400) a musia byť prispôsobené pre dané typy mostov.

Mostné odvodňovače pre:

    Železobetónové mosty
    Oceľové mosty
    Mosty so štrkovým lôžkom

Mostné odvodňovače pre železobetónové mosty:

    Systém HSD-2 (300x500mm) D400
    s odtokom DN100 a DN150
    Systém HSD-5 (500x500mm) D400
    s odtokom DN100 a DN150

Systémové výhody:
    dvojdielna konštrukcia, skladajúca sa z vrchnej
    a spodnej časti
    výškovo nastaviteľná konštrukcia (pre rôzne
    hrúbky povrchu cesty)
    stranovo nastaviteľné a otočné, s nastaviteľným
    sklonom vrchnej časti
    možnosť dodatočného napojenia hrdla pri
    mostoch postupne zostavovaných
    v oblastiach pre chodcov rošty s užšími štrbinami

Vďaka týmto vlastnostiam je odvodňovač pre železobetónové mosty vhodný  aj pre odvodňovanie  napríklad poschodových parkovacích budov, veľtrhových hál alebo k 2-úrovňovému odvodňovaniu stropov podlaží.

Mostné odvodňovače pre oceľové mosty:

    typ 260x500mm, D400 s odtokom DN150

púzdro vpustu je vyrobené z ocele, aby mohli byť telesá vpustov zavarené do konštrukcie mostu (mostné vpusty z ocele nie sú výškovo nastaviteľné)

Mostné odvodňovače pre mosty so štrkovým lôžkom:

    vpust s kruhovým roštom pre betónové panely
    s hrúbkou  300/350mm s odtokom DN200´
    vpust HSD (500x500mm) C250 s dierovaným
    roštom

Použitie a systémové výhody:
    používajú sa pri železobetónových mostoch so
    štrkovým lôžkom
    skladajú sa z vrchnej a spodnej časti
    vstupné otvory sú prispôsobené štrkovému
    lôžku
    nedochádza ku splachovaniu štrku do vpustu,
    nehrozí teda upchanie odtoku
    vrchný diel je plynule výškovo nastaviteľný

V našom sortimente máme taktiež rôzne typy vrchných častí vpustov pre sanáciu mostov a vpusty so zvláštnym tvarom a doplnkové diely vpustov.