Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

ACO ClarA čistiarne odpadových vôd sú navrhnuté pre biologické čistenie domovej splaškovej vody pochádzajúcej zo:

 • samostatných rodinných domov
 • rezidenčných blokov a štvrtí
 • hotelov, penziónov
 • penziónov
 • malých prevádzkarní, apod.

Čistiaci proces je založený na:

 • mechanickom predčistení
 • biologickom čistení aktivovaným kalom vo vznose
 • separáciou kalu v dosadzovacej nádrži

Čistiarne odpadových vôd delíme do dvoch kapacitných skupín:

 • ACO ClarA 5 - 24 (valcová nádrž)
 • ACO ClarA 32 – 100 (obdĺžniková nádrž)

Čistiaci účinok:

Nasledujúce priemerné hodnoty na odtoku boli dosiahnuté v priebehu testov v akreditovanej skúšobni podľa EN 12566-3:

 • BSK5 - 6.7mg/l
 • CHSK - 59.6 mg/l
 • NL - 6.1mg/l
 • N-NH4 - 2.0mg/l

Systémové výhody:

 • výborná statika
 • jednoduchá inštalácia bez dodatočného obetónovania 
 • stabilná a  vysoká účinnosť čistenia počas hydraulických nárazov - zvýšená odolnosť proti preťaženiu
 • prvotriedne elektrické komponenty
 • ľahká obsluha
 • pachotesné poklopy s dômyselným systémom zamykania
 • veľký objem uskladňovacej nádrže 
 • nízka spotreba el. energie

Čistiarne ACO ClarA sú vyrábané v súlade s európskou normou EN 12566-3, čo ich oprávňuje byť označené CE značkou.